પરિકલ્પના – સંયુક્ત કુટુંમ્બ અને વ્યવસ્થા

પરિકલ્પના – સંયુક્ત કુટુંમ્બ અને વ્યવસ્થા

No Comments on પરિકલ્પના – સંયુક્ત કુટુંમ્બ અને વ્યવસ્થા

वसुधैव कुटुम्बकम्

ધરતી એ જ મારો પરિવાર

ધરતી એટલે માનવે બનાવેલા રાષ્ટ્રનો સમૂહ

રાષ્ટ્ર એટલે રાજ્યોનો સમૂહ

રાજ્ય એટલે ગામ-શહેરોનો સમૂહ

ગામ-શહેર એટલે કુટુંબ-કબીલાઓનો સમૂહ

કુટુંબ એટલે ઉચ્ચતમ સંસ્કારોથી સુશોભિત જીવાત્માઓ કે જેઓ આ ધરતી પર ભેગા થાય છે નવસર્જન માટે  સત-ચિત્ત આનંદ માટે અને ધરતી પરના બીજા જીવાત્માઓ ના કલ્યાણ અને સુખાકારીની કામના અર્થે.

જીવન એક યાત્રા શુન્ય તરફની કે પછી અનંત તરફની.

મારા અવલોકનો એ મને ચિંતિત અને જાગૃત કર્યો છે એક પીડાદાયક સમસ્યાના સમાધાનના સુંદર વિચાર  તરફ અને એજ એટલે મારુ સયુંકત કુટુંબ.

મારી પેઢમાં દરેક મિત્ર ના  કુટુંબનું કેન્દ્ર અને તેનો વ્યાપ નાનો  ને નાનો  થઈ રહ્યો છે

એક બાળક અને નાના કુટુંબનો વિચાર અને તેના માટેની તૈયારી એ ખુબજ સરસ વાત છે. જયારે સરેરાશ જીવન ની લંબાઈ વધારી શક્ય હોઈએ ત્યારે જીવનદર ઘટાડવો જ જોઈએ અને તો જ સહુને સારું જીવન પ્રદાન કરી શકાય.

ભૌતિક જીવન અને તેમાં રહેલા આનંદ પર પણ સહું નો અધિકાર એ  પણ એક પ્રકારની આધ્યત્મ ની અનુભૂતિ જ હોઈ શકે ને કે પછી બીજું શુ ?

આપણા બાળકો ને તેમના કલ્યાણ અર્થે વિશ્વના દરેકે દરેક ખૂણા નો શક્ય-તઃ સ્પર્શ એ ખુબ જ ઉદ્દાત ભાવના છે.

અને તેમાંથી જન્મ થયો છે જીવન સંધ્યા એ પરાવલંબન અને દયા-કરુણાનો.

શુ આપણે હર એક ક્ષણે-ક્ષણે આનંદ ના લૂંટી શકીયે , જરૂર લૂંટી શકાય પણ એ ત્યરે જ શક્ય બને જયારે આપણે એ સમજ ને વહેલી તકે સમજી લઈને પગલાં ભરીએ તો.

આ વિચારે જન્મ લીધો મારી પરી-કલ્પના એટલે કે સંયુક્ત કુટુંબ નો.

ભાવ DNA માં જ હતો ને સમજ હવે આવતી હોય તેમ લાગી રહ્યું છે.

વાન્પ્રશ્થાશ્રમ એ ભુલાઈ ગયેલ પરમ્પરા ઓ માની  એક હોઈ શકે છે.

નવાયુગ માં નવી રચન સાથે શરૂઆત કરતા જઈએ અને આવનારા 25વર્ષમાં નવી કુટુંબ પ્રણાલી ને અપનાવીએ.

જ્યાં મારુ કુટુંબ સંયુક્ત કુટુંબ, માં-બાપ વગર ના બાળકો આપણા બાળકો, મારો સાથી, મિત્ર, સેવક કે પછી મલિક મારા કુટુંબના અધિસ્થાપક દેવો .

જ્યાં આપણા બાળકો તેમના સમય અને જરૂરિયાત મુજબ સમય દાન કે શ્રમ દાન કરતા કરતા આનંદ અને સુરક્ષાનો અહેસાસ અનુભવી શકે તો તેનાથી રૂડું શું.

 

 

About the author:

Leave a comment

Back to Top