• પરિકલ્પના – સંયુક્ત કુટુંમ્બ અને વ્યવસ્થા
  No Comments on પરિકલ્પના – સંયુક્ત કુટુંમ્બ અને વ્યવસ્થા

  वसुधैव कुटुम्बकम्। ધરતી એ જ મારો પરિવાર ધરતી એટલે માનવે બનાવેલા રાષ્ટ્રનો સમૂહ રાષ્ટ્ર એટલે રાજ્યોનો સમૂહ રાજ્ય એટલે ગામ-શહેરોનો સમૂહ ગામ-શહેર એટલે કુટુંબ-કબીલાઓનો સમૂહ કુટુંબ એટલે ઉચ્ચતમ સંસ્કારોથી સુશોભિત જીવાત્માઓ કે જેઓ આ ધરતી પર ભેગા થાય છે નવસર્જન માટે  સત-ચિત્ત આનંદ માટે અને ધરતી પરના બીજા જીવાત્માઓ ના કલ્યાણ અને સુખાકારીની કામના અર્થે….

  Read more
 • સુખ અને ખુશી
  No Comments on સુખ અને ખુશી

  સુખ અને ખુશી ની પરિભાષા સુખ એટલે ધેય્ય. ખુશી એટલે રસ્તો. જેના વડે સુખ પ્રાપ્ત થઈ પણ શકે અને ના પણ પ્રાપ્ત થાય. પણ જ્યાં સુધી ચાલતો રહીશ ત્યાં સુધી આનંદ જ આનંદ.

  Read more
 • World of Creativity
  No Comments on World of Creativity

  My world of Creativity Begins with              ” World Of Free “ ખુશીની દુનિયા મફત શુદ્ધ હવા મફત શુદ્ધ જળ મફત પૌષ્ટિક આહાર મફત આશ્રયસ્થાન મફત ઊર્જા મુક્ત વિશ્વ સર્જનાત્મક વિશ્વ સર્વત્ર ખુશી સહુની ખુશી નિર્ભીક જીવન સહુના માટે પ્રેમ સહુની સાથે પ્રેમ ————————————————————————————————————————– “I have no ambitions other than to have…

  Read more

Back to Top